Kjøpsvilkår

Med Kjøper menes i dette dokumentet den personen eller firma som bestiller en eller flere varer fra Helloffroad.

 

1. PRISER

Priser i butikken, tilbud, ordre og faktura er inklusive merverdiavgift. Ved salg til utlandet legges det ikke til Norsk merverdiavgift. Kunden er da selv ansvarlig for å betale avgift/ toll til eget lands myndigheter.

2. PRODUKTINFORMASJON

Helloffroad vil til enhver tid gi informasjon om produktene gitt fra våre leverandører. Dersom et produkt ikke stemmer overens med de spesifikasjonene som er gitt av Helloffroad eller andre kilder, gir det i seg selv ikke rett til noe krav ovenfor Helloffroad fra kjøperens side. Det gir heller ikke rett til retur av varen, så fremt ikke spesifikasjonene på produktet som er levert i vesentlig grad avviker fra de som er oppgitt. Helloffroad tar intet ansvar for følgefeil som eventuelt måtte oppstå grunnet feil i de gitte og/eller de faktiske spesifikasjonene angående et produkt. Helloffroad tar også forbehold om feil i produktinformasjon.

3. MANGLER I LEVERANSEN

Eventuelle mangler ved en leveranse må rapporteres til Helloffroad innen rimelig tid etter at feilen burde vært oppdaget og senest innen 14 dager etter mottatt vare. Kjøper er selv ansvarlig for å kontrollere innholdet opp imot bestilt vare.

4. PRISENDRINGER

Alle priser på produktene kan endres uten videre varsel til kjøper. Dette kan være endrede priser hos leverandører, ending i valutakurser og lignende. Avtalte priser mellom Helloffroad og kjøper vil ikke under noen omstendigheter bli endret, det er alltid den bekreftede prisen på ordretidspunkt som gjelder. Helloffroad forplikter seg til å levere varen til avtalt pris. Dersom det foreligger en større prisendring vil du som kjøper bli tilbudt varen med den nye gjeldende prisen og kan velge å avstå fra kjøpet uten kostnader.

 

5. Betaling

Hos oss kan du betale med 

-Visa og mastercard

-Kontooverføring

-Klarna Faktura

-Klarna Delbetaling

For å kunne tilby deg å bruke Klarnas betalingsmetoder, er vi nødt til å dele visse opplysninger om deg med Klarna. Dette skjer bare dersom du velger Klarna som betalingsmetode. Klarna bruker opplysningene til å bedømme om du kvalifiserer til å bruke betalingsmetodene deres. Opplysningene som brukes er navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, betalingshistorikk samt bestillingsinformasjon slik som betalingsmetode, frakttype, bestillingsdetaljer og lignende.

Bruken av slike opplysninger reguleres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og Klarnas personvernerklæring

I samarbeid med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, tilbyr vi følgende betalingsmetoder. Betalingen går alltid direkte til Klarna.

  • Faktura: Forfallsdato er 14 dager fra tidspunktet varene er sendt ut. Faktura vilkårene finner du her.
  • Konto: Klarna Konto er en rammekreditt fra Klarna som gir forbrukere mulighet til å betale sine kjøp i månedlige avdrag med 1/24 (minimum 95 NOK) av totalbeløpet. Mer informasjon om Klarna Konto, samt alminnelige fakturavilkår og standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt finner du her.

6. LEVERINGSTID

Varer på lager leveres samme eller påfølgende dag, i tillegg kommer befraktningstid (normalt 1-5 dager innen Norge) Bestilles varer som ikke er på lager, blir leveringstiden lengre. Aktuell leveringstid kommer an på lager status hos våre leverandører/produsenter. Faktisk leveringstid vil bli oppgitt ved forespørsel beregnet av tidligere leveranser og lagerstatus hos våre leverandører og produsenter. Oppgitte leveringstider er ikke forpliktende på noen som helst måte. Helloffroad forbeholder seg retten til å sende ordrer med 50% eller flere av varelinjene på lager. Resterende varelinjer som ligger i bestilling vil bli sendt når de ankommer vårt lager.

7. MANGLER/FEIL VED PRODUKTER

Dersom det oppdages mangel eller mulige feil ved et produkt, skal kjøper rapportere dette straks og innen rimelighetens tid til Helloffroad. Helloffroad gir Instruksjoner på hvordan mangelen/reklamasjonen skal behandles for å finne en løsning på problemet. Dersom kjøper selv har åpnet opp komponenter i forsøk på å reparere dette selv, gjelder ikke garanti lengre på gjeldende produkt.

8. ORDRER

En ordre er gyldig når ordrebekreftelse er mottatt. Ordrebekreftelse sendes ut pr. epost. Ved bestilling pr telefon, facebook eller epost får kjøper et ordretilbud som kjøper må bekrefte før varer blir satt i bestilling. En ordre/bestilling er gyldig inntil varen er avbestilt eller Helloffroad skriftlig/pr epost kansellerer ordren.

9. FRAKT

Alle varer som ikke er forhåndsbetalt sendes i postoppkrav, så fremt pakken tillater dette. Hvis pakken ikke kan sendes med posten, vil annen befrakter bli valgt av Helloffroad. Kjøper kan også spesifisere ønsket fraktmetode, eventuelle merkostnader dette medfører for Helloffroad blir belastet kjøper. Alle påløpende gebyrer i forbindelse med frakt belastes også kjøper.

10. ANGRERETT

Ønsker du å angre kjøpet, må Helloffroad ha beskjed senest 14 dager etter at du har mottatt varen. Angrefristskjema ligger vedlagt forsendelsen. Du kan også angre før varen kommer. Når du angrer har du krav på å få tilbake pengene, men returforsendelsen må du dekke selv jf. Norsk forbrukslov. Det kan gjelde andre angrefrister ved kjøp i utlandet. Angreretten gjelder når du handler med næringsdrivende i Norge og EU/EØS-land. Dersom du angrer på kjøp av varer som er spesialbestilt/spesialtilpasset deg, må du betale for faktisk utført arbeid og medgåtte materialer. Dersom du har mottatt varen, eller varen er sendt fra selger når du angrer, må du selv betale returkostnadene. Angreretten går tapt dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde. Angreretten gjelder ikke ved kjøp i butikk, på selgers kontor eller på verksted, jf. Forbrukerloven. Spesialbestillinger skal forhåndsavtales og kan ikke bestilles gjennom vår facebook side.Angreskjema

11. RETURRETT

Gjelder for privatpersoner. Helloffroad følger innen Norge prinsippene i angrerettloven for returer med rett til pengene tilbake. Varer må returneres i samme stand som de ble mottatt. Ved korrekt gjennomført retur (iht. Angrefristloven) tilbakebetales varens fulle pris. Bedriftskunder og næringsdrivende: Ingen returer uten forutgående avtale med Helloffroad.

12. UAVHENTEDE LEVERANSER

Ved uavhentede leveranser/pakker vil kjøperen ilegges minimum 300kr i gebyr for uavhentet vare eller maksimum av oppgitt fraktpris tur/ retur. Dette er nødvendig for å dekke våre kostnader i forbindelse med slike brudd på avtale.

13. REKLAMASJONSRETT

Reklamasjonsrett etter kjøpslovens bestemmelser. Garanti på alle produktene følger produsentens garanti. Denne er normalt minst 1 år. Produsenten garanterer for produktets funksjonsdyktighet i garantitiden. Garantien dekker normalt ikke feil som skyldes uforsvarlig eller utilsiktet bruk, ytre påvirkning eller mangelfullt vedlikehold. Garantien innbefatter normalt ikke deler til produktet hvis normale levetid er kortere enn den oppgitte garantitiden. Garantien dekker kun selve produktet, ikke eventuelle tilleggsprodukter eller informasjon som kjøperen har tilført produktet. Ved garantireklamasjon må det påstått defekte produktet returneres til Helloffroad med komplette manualer og original emballasje, hvis ikke annet er avtalt. Alle forsender til Helloffroad vedrørende returer, garantireklamasjoner, og lignende må vedlegges et følgeskriv som referer til opprinnelig fakturanummer, kjøpsdato, samt informasjon om hva forsendelsen gjelder, kopi av originalfaktura må vedlegges. Forsendelsen til Helloffroad skal skje kostnadsfritt for Helloffroad. Pakker som er sendt i oppkrav eller mottaker betaler frakt vil ikke bli hentet ut. Tvister som måtte oppstå i tilfelle uenighet om bestemmelser eller betingelser hører inn under de ordinære domstoler. Alle rettsspørsmål som måtte oppstå skal bedømmes i henhold til Norske lover. Vi gjør også oppmerksom på at bilder i webshopen kun er for demo og varer kan avvike i utseende/innhold.

 

14. Personvern

Vi behandler i hovedsak bare personopplysninger du oppgir til oss som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg som kunde. I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc. gjøres dette bare når du har gitt samtykket til det.

Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem. Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller fødselsdato for å kontrollere om våre kunder er over 18 år.

Dine personopplysninger blir kun gitt til andre når en av disse kriteriene gjelder:

  • Du har samtykket i utleveringen
  • Når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg
  • I lovbestemte tilfelle

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss via e-post på  post@helloffroad.no